ترجمه Pounce در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گرده‌ نقاش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خاكه‌ ذغال‌ , در فارسی : ضربت‌ , به فارسی : مشت‌ , سایر ترجمه ها : پرتاب‌ استامپ‌

Pounce به چه معناست و Pounce یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pounce

گرده‌ نقاش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گرده‌ نقاش‌, ترجمه گرده‌ نقاش‌, کلمات شبیه گرده‌ نقاش‌ , خاكه‌ ذغال‌ به لاتین , ضربت‌ به لاتین , مشت‌ خارجی , پرتاب‌ در زبان , استامپ‌انگلیسی
دانلود فایل ها