ترجمه Pound Foolish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ولخرج‌ در مبالغ‌ بزرگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گشاد باز.

Pound Foolish به چه معناست و Pound Foolish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pound Foolish

ولخرج‌ در مبالغ‌ بزرگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ولخرج‌ در مبالغ‌ بزرگ‌, ترجمه ولخرج‌ در مبالغ‌ بزرگ‌, کلمات شبیه ولخرج‌ در مبالغ‌ بزرگ‌ , گشاد باز. به لاتین
دانلود فایل ها