ترجمه Pourboire در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (pit=) انعام‌. می باشد

Pourboire به چه معناست و Pourboire یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pourboire

(pit=) انعام‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (pit=) انعام‌., ترجمه (pit=) انعام‌., کلمات شبیه (pit=) انعام‌.
دانلود فایل ها