خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =40306 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('40306','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =40306 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Power به فارسی

ترجمه Power در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قدرت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توان‌ , در فارسی : برق‌.

Power به چه معناست و Power یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Power

قدرت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قدرت‌, ترجمه قدرت‌, کلمات شبیه قدرت‌ , توان‌ به لاتین , برق‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: