ترجمه Power Plant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واتومبيل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دستگاه‌ توليد نيروي‌ , در فارسی : محركه‌ وسيله‌ نقليه‌.

Power Plant به چه معناست و Power Plant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Power Plant

واتومبيل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی واتومبيل‌, ترجمه واتومبيل‌, کلمات شبیه واتومبيل‌ , دستگاه‌ توليد نيروي‌ به لاتین , محركه‌ وسيله‌ نقليه‌. به لاتین
دانلود فایل ها