ترجمه Pox در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) ابله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : موجد ابله‌ در پوست‌ , در فارسی : ابله‌ دار كردن‌ يا شدن‌

Pox به چه معناست و Pox یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pox

(ط‌ب‌) ابله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) ابله‌, ترجمه (ط‌ب‌) ابله‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) ابله‌ , موجد ابله‌ در پوست‌ به لاتین , ابله‌ دار كردن‌ يا شدن‌ به لاتین
دانلود فایل ها