ترجمه Practicality در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عملي‌ بودن‌. می باشد

Practicality به چه معناست و Practicality یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Practicality

عملي‌ بودن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عملي‌ بودن‌., ترجمه عملي‌ بودن‌., کلمات شبیه عملي‌ بودن‌.
دانلود فایل ها