ترجمه Pragmatic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (scitamgarp)عملي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فعال‌ , در فارسی : واقع‌ بين‌ , به فارسی : فلسفه‌ واقع‌ بيني‌

Pragmatic به چه معناست و Pragmatic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pragmatic

(scitamgarp)عملي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (scitamgarp)عملي‌, ترجمه (scitamgarp)عملي‌, کلمات شبیه (scitamgarp)عملي‌ , فعال‌ به لاتین , واقع‌ بين‌ به لاتین , فلسفه‌ واقع‌ بيني‌ خارجی
دانلود فایل ها