ترجمه Pragmatic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كاربسته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عملي‌ , در فارسی : عمل‌گرا.

Pragmatic به چه معناست و Pragmatic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pragmatic

كاربسته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كاربسته‌, ترجمه كاربسته‌, کلمات شبیه كاربسته‌ , عملي‌ به لاتین , عمل‌گرا. به لاتین
دانلود فایل ها