ترجمه Pragmatics در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (citamgarp) عملي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فعال‌ , در فارسی : واقع‌ بين‌ , به فارسی : فلسفه‌ واقع‌ بيني‌

Pragmatics به چه معناست و Pragmatics یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pragmatics

(citamgarp) عملي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (citamgarp) عملي‌, ترجمه (citamgarp) عملي‌, کلمات شبیه (citamgarp) عملي‌ , فعال‌ به لاتین , واقع‌ بين‌ به لاتین , فلسفه‌ واقع‌ بيني‌ خارجی
دانلود فایل ها