ترجمه Praise در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيايش‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تعريف‌ كردن‌ , در فارسی : ستودن‌.

Praise به چه معناست و Praise یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Praise

نيايش‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيايش‌ كردن‌, ترجمه نيايش‌ كردن‌, کلمات شبیه نيايش‌ كردن‌ , تعريف‌ كردن‌ به لاتین , ستودن‌. به لاتین
دانلود فایل ها