ترجمه Pram در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كالسكه‌ بچه‌. می باشد

Pram به چه معناست و Pram یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pram

كالسكه‌ بچه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كالسكه‌ بچه‌., ترجمه كالسكه‌ بچه‌., کلمات شبیه كالسكه‌ بچه‌.
دانلود فایل ها