ترجمه Prattler در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرحرف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حرف‌ مفت‌ زن‌.

Prattler به چه معناست و Prattler یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prattler

پرحرف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پرحرف‌, ترجمه پرحرف‌, کلمات شبیه پرحرف‌ , حرف‌ مفت‌ زن‌. به لاتین
دانلود فایل ها