ترجمه Praxeology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رفتارشناسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مط‌العه‌ رفتار انسان‌.

Praxeology به چه معناست و Praxeology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Praxeology

رفتارشناسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رفتارشناسي‌, ترجمه رفتارشناسي‌, کلمات شبیه رفتارشناسي‌ , مط‌العه‌ رفتار انسان‌. به لاتین
دانلود فایل ها