ترجمه Prayer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نماز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دعا , در فارسی : تقاضا.

Prayer به چه معناست و Prayer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prayer

نماز به خارجی , ریشه انگلیسی نماز, ترجمه نماز, کلمات شبیه نماز , دعا به لاتین , تقاضا. به لاتین
دانلود فایل ها