ترجمه Preachy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موعظ‌ه‌ اميز. می باشد

Preachy به چه معناست و Preachy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Preachy

موعظ‌ه‌ اميز. به خارجی , ریشه انگلیسی موعظ‌ه‌ اميز., ترجمه موعظ‌ه‌ اميز., کلمات شبیه موعظ‌ه‌ اميز.
دانلود فایل ها