ترجمه Prearrange در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قبلا ترتيب‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قبلا تهيه‌ كردن‌.

Prearrange به چه معناست و Prearrange یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prearrange

قبلا ترتيب‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قبلا ترتيب‌ دادن‌, ترجمه قبلا ترتيب‌ دادن‌, کلمات شبیه قبلا ترتيب‌ دادن‌ , قبلا تهيه‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها