ترجمه Prebendary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دريافت‌ مقرري‌ از كليسا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وظ‌يفه‌ خوار كليسا.

Prebendary به چه معناست و Prebendary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prebendary

دريافت‌ مقرري‌ از كليسا به خارجی , ریشه انگلیسی دريافت‌ مقرري‌ از كليسا, ترجمه دريافت‌ مقرري‌ از كليسا, کلمات شبیه دريافت‌ مقرري‌ از كليسا , وظ‌يفه‌ خوار كليسا. به لاتین
دانلود فایل ها