ترجمه Precambrian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قبل‌ از دوره‌ زمين‌ شناسي‌ كامبريان‌. می باشد

Precambrian به چه معناست و Precambrian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Precambrian

قبل‌ از دوره‌ زمين‌ شناسي‌ كامبريان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قبل‌ از دوره‌ زمين‌ شناسي‌ كامبريان‌., ترجمه قبل‌ از دوره‌ زمين‌ شناسي‌ كامبريان‌., کلمات شبیه قبل‌ از دوره‌ زمين‌ شناسي‌ كامبريان‌.
دانلود فایل ها