ترجمه Precancerous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ قبل‌ از سرط‌ان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرحله‌ قبل‌ از سرط‌اني‌.

Precancerous به چه معناست و Precancerous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Precancerous

وابسته‌ به‌ قبل‌ از سرط‌ان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ قبل‌ از سرط‌ان‌, ترجمه وابسته‌ به‌ قبل‌ از سرط‌ان‌, کلمات شبیه وابسته‌ به‌ قبل‌ از سرط‌ان‌ , مرحله‌ قبل‌ از سرط‌اني‌. به لاتین
دانلود فایل ها