ترجمه Precess در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيش‌ رفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جلو افتادن‌ , در فارسی : سبقت‌ گرفتن‌ , به فارسی : در خط‌ سير محور

Precess به چه معناست و Precess یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Precess

پيش‌ رفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيش‌ رفتن‌, ترجمه پيش‌ رفتن‌, کلمات شبیه پيش‌ رفتن‌ , جلو افتادن‌ به لاتین , سبقت‌ گرفتن‌ به لاتین , در خط‌ سير محور خارجی
دانلود فایل ها