ترجمه Precinct در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرز , در فارسی : محوط‌ه‌ , به فارسی : بخش‌ , سایر ترجمه ها : حوزه‌ حدود.

Precinct به چه معناست و Precinct یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Precinct

حد به خارجی , ریشه انگلیسی حد, ترجمه حد, کلمات شبیه حد , مرز به لاتین , محوط‌ه‌ به لاتین , بخش‌ خارجی , حوزه‌ در زبان , حدود.انگلیسی
دانلود فایل ها