ترجمه Precipitable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تعليق‌ پذير. می باشد

Precipitable به چه معناست و Precipitable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Precipitable

تعليق‌ پذير. به خارجی , ریشه انگلیسی تعليق‌ پذير., ترجمه تعليق‌ پذير., کلمات شبیه تعليق‌ پذير.
دانلود فایل ها