ترجمه Precipitate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سر اشيب‌ تند داشتن‌ , در فارسی : ناگهان‌ سقوط‌ كردن‌ , به فارسی : غير

Precipitate به چه معناست و Precipitate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Precipitate

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , سر اشيب‌ تند داشتن‌ به لاتین , ناگهان‌ سقوط‌ كردن‌ به لاتین , غير خارجی
دانلود فایل ها