ترجمه Precipitation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شتاب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دستپاچگي‌ , در فارسی : تسريع‌ , به فارسی : بارش‌ , سایر ترجمه ها : ته‌ نشيني‌.

Precipitation به چه معناست و Precipitation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Precipitation

شتاب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شتاب‌, ترجمه شتاب‌, کلمات شبیه شتاب‌ , دستپاچگي‌ به لاتین , تسريع‌ به لاتین , بارش‌ خارجی , ته‌ نشيني‌. در زبان
دانلود فایل ها