ترجمه Precipitator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تعجيل‌ يا تسريع‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ته‌ نشين‌ كننده‌.

Precipitator به چه معناست و Precipitator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Precipitator

تعجيل‌ يا تسريع‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تعجيل‌ يا تسريع‌ كننده‌, ترجمه تعجيل‌ يا تسريع‌ كننده‌, کلمات شبیه تعجيل‌ يا تسريع‌ كننده‌ , ته‌ نشين‌ كننده‌. به لاتین
دانلود فایل ها