ترجمه Precis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خلاصه‌ رئوس‌ مط‌الب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تلخيص‌ , در فارسی : چكيده‌ مط‌لب‌ , به فارسی : خلاصه‌ نوشتن‌.

Precis به چه معناست و Precis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Precis

خلاصه‌ رئوس‌ مط‌الب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خلاصه‌ رئوس‌ مط‌الب‌, ترجمه خلاصه‌ رئوس‌ مط‌الب‌, کلمات شبیه خلاصه‌ رئوس‌ مط‌الب‌ , تلخيص‌ به لاتین , چكيده‌ مط‌لب‌ به لاتین , خلاصه‌ نوشتن‌. خارجی
دانلود فایل ها