ترجمه Preclusion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انسداد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ايجاد مانع‌.

Preclusion به چه معناست و Preclusion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Preclusion

انسداد به خارجی , ریشه انگلیسی انسداد, ترجمه انسداد, کلمات شبیه انسداد , ايجاد مانع‌. به لاتین
دانلود فایل ها