ترجمه Preconcert در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قبلا فرار ومدار گذاردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قبلا همدست‌ كردن‌.

Preconcert به چه معناست و Preconcert یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Preconcert

قبلا فرار ومدار گذاردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قبلا فرار ومدار گذاردن‌, ترجمه قبلا فرار ومدار گذاردن‌, کلمات شبیه قبلا فرار ومدار گذاردن‌ , قبلا همدست‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها