ترجمه Preconidtion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شرط‌ قبلي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شرط‌ مقدمه‌ , در فارسی : قبلا شرط‌ كردن‌.

Preconidtion به چه معناست و Preconidtion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Preconidtion

شرط‌ قبلي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شرط‌ قبلي‌, ترجمه شرط‌ قبلي‌, کلمات شبیه شرط‌ قبلي‌ , شرط‌ مقدمه‌ به لاتین , قبلا شرط‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها