ترجمه Predacity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صيادي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌عمه‌ جويي‌.

Predacity به چه معناست و Predacity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Predacity

صيادي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صيادي‌, ترجمه صيادي‌, کلمات شبیه صيادي‌ , ط‌عمه‌ جويي‌. به لاتین
دانلود فایل ها