ترجمه Predesignation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تعيين‌ قبلي‌. می باشد

Predesignation به چه معناست و Predesignation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Predesignation

تعيين‌ قبلي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تعيين‌ قبلي‌., ترجمه تعيين‌ قبلي‌., کلمات شبیه تعيين‌ قبلي‌.
دانلود فایل ها