ترجمه Predestinarian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جبري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قدري‌ , در فارسی : معتقد به‌ تقدير.

Predestinarian به چه معناست و Predestinarian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Predestinarian

جبري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جبري‌, ترجمه جبري‌, کلمات شبیه جبري‌ , قدري‌ به لاتین , معتقد به‌ تقدير. به لاتین
دانلود فایل ها