ترجمه Predestine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (etanitsederp=) مقدر شدن‌ يا كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قبلا تعيين‌ كردن‌.

Predestine به چه معناست و Predestine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Predestine

(etanitsederp=) مقدر شدن‌ يا كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (etanitsederp=) مقدر شدن‌ يا كردن‌, ترجمه (etanitsederp=) مقدر شدن‌ يا كردن‌, کلمات شبیه (etanitsederp=) مقدر شدن‌ يا كردن‌ , قبلا تعيين‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها