ترجمه Predicate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بصورت‌ مسند قرار دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مبتني‌ كردن‌ , در فارسی : مستند كردن‌ , به فارسی : گزار

Predicate به چه معناست و Predicate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Predicate

بصورت‌ مسند قرار دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بصورت‌ مسند قرار دادن‌, ترجمه بصورت‌ مسند قرار دادن‌, کلمات شبیه بصورت‌ مسند قرار دادن‌ , مبتني‌ كردن‌ به لاتین , مستند كردن‌ به لاتین , گزار خارجی
دانلود فایل ها