ترجمه Predilection در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تمايل‌ قبلي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رجحان‌ , در فارسی : برگزيدگي‌ , به فارسی : جانبداري‌.

Predilection به چه معناست و Predilection یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Predilection

تمايل‌ قبلي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تمايل‌ قبلي‌, ترجمه تمايل‌ قبلي‌, کلمات شبیه تمايل‌ قبلي‌ , رجحان‌ به لاتین , برگزيدگي‌ به لاتین , جانبداري‌. خارجی
دانلود فایل ها