ترجمه Predominant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غالب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مسلط‌ , در فارسی : حكمفرما , به فارسی : نافذ , سایر ترجمه ها : عمده‌ برجسته‌.

Predominant به چه معناست و Predominant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Predominant

غالب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی غالب‌, ترجمه غالب‌, کلمات شبیه غالب‌ , مسلط‌ به لاتین , حكمفرما به لاتین , نافذ خارجی , عمده‌ در زبان , برجسته‌.انگلیسی
دانلود فایل ها