ترجمه Predominate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مسلط‌ بودن‌ , در فارسی : چربيدن‌.

Predominate به چه معناست و Predominate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Predominate

داشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داشتن‌, ترجمه داشتن‌, کلمات شبیه داشتن‌ , مسلط‌ بودن‌ به لاتین , چربيدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها