ترجمه Preemimence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تفوق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تقدم‌ , در فارسی : برتري‌.

Preemimence به چه معناست و Preemimence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Preemimence

تفوق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تفوق‌, ترجمه تفوق‌, کلمات شبیه تفوق‌ , تقدم‌ به لاتین , برتري‌. به لاتین
دانلود فایل ها