ترجمه Preexist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قبلا وجود داشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ازلي‌ بودن‌ , در فارسی : قبلا موجود شدن‌.

Preexist به چه معناست و Preexist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Preexist

قبلا وجود داشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قبلا وجود داشتن‌, ترجمه قبلا وجود داشتن‌, کلمات شبیه قبلا وجود داشتن‌ , ازلي‌ بودن‌ به لاتین , قبلا موجود شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها