ترجمه Prefiguration در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تصور قبلي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيش‌ بيني‌ , در فارسی : احتساب‌ قبلي‌.

Prefiguration به چه معناست و Prefiguration یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prefiguration

تصور قبلي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تصور قبلي‌, ترجمه تصور قبلي‌, کلمات شبیه تصور قبلي‌ , پيش‌ بيني‌ به لاتین , احتساب‌ قبلي‌. به لاتین
دانلود فایل ها