ترجمه Prefix در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيشوند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيشوندي‌.

Prefix به چه معناست و Prefix یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prefix

پيشوند به خارجی , ریشه انگلیسی پيشوند, ترجمه پيشوند, کلمات شبیه پيشوند , پيشوندي‌. به لاتین
دانلود فایل ها