ترجمه Preform در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای را معين‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قبلا تصميم‌ گرفتن‌.

Preform به چه معناست و Preform یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Preform

را معين‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی را معين‌ كردن‌, ترجمه را معين‌ كردن‌, کلمات شبیه را معين‌ كردن‌ , قبلا تصميم‌ گرفتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها