ترجمه Prefrontal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واقع‌ در جلو استخوان‌ پيشاني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جلو مغزي‌ , در فارسی : بجلو مغز.

Prefrontal به چه معناست و Prefrontal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prefrontal

واقع‌ در جلو استخوان‌ پيشاني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی واقع‌ در جلو استخوان‌ پيشاني‌, ترجمه واقع‌ در جلو استخوان‌ پيشاني‌, کلمات شبیه واقع‌ در جلو استخوان‌ پيشاني‌ , جلو مغزي‌ به لاتین , بجلو مغز. به لاتین
دانلود فایل ها