ترجمه Pregiurement در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيش‌ بيني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : احتساب‌ قبلي‌.

Pregiurement به چه معناست و Pregiurement یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pregiurement

پيش‌ بيني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيش‌ بيني‌, ترجمه پيش‌ بيني‌, کلمات شبیه پيش‌ بيني‌ , احتساب‌ قبلي‌. به لاتین
دانلود فایل ها