ترجمه Prejudicial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (suoicidujerp)زيان‌ رسان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تبعيض‌ اميز.

Prejudicial به چه معناست و Prejudicial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prejudicial

(suoicidujerp)زيان‌ رسان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (suoicidujerp)زيان‌ رسان‌, ترجمه (suoicidujerp)زيان‌ رسان‌, کلمات شبیه (suoicidujerp)زيان‌ رسان‌ , تبعيض‌ اميز. به لاتین
دانلود فایل ها