ترجمه Preliminary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقدماتي‌. می باشد

Preliminary به چه معناست و Preliminary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Preliminary

مقدماتي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مقدماتي‌., ترجمه مقدماتي‌., کلمات شبیه مقدماتي‌.
دانلود فایل ها