ترجمه Prelude در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيش‌ درامد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقدمه‌ , در فارسی : قسمت‌ مقدماتي‌.

Prelude به چه معناست و Prelude یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prelude

پيش‌ درامد به خارجی , ریشه انگلیسی پيش‌ درامد, ترجمه پيش‌ درامد, کلمات شبیه پيش‌ درامد , مقدمه‌ به لاتین , قسمت‌ مقدماتي‌. به لاتین
دانلود فایل ها