ترجمه Premedical در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوره‌ مقدماتي‌ پزشكي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌به‌ پيش‌ پزشكي‌.

Premedical به چه معناست و Premedical یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Premedical

دوره‌ مقدماتي‌ پزشكي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دوره‌ مقدماتي‌ پزشكي‌, ترجمه دوره‌ مقدماتي‌ پزشكي‌, کلمات شبیه دوره‌ مقدماتي‌ پزشكي‌ , وابسته‌به‌ پيش‌ پزشكي‌. به لاتین
دانلود فایل ها