ترجمه Premenstrual در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قبل‌ از قاعدگي‌ زنان‌. می باشد

Premenstrual به چه معناست و Premenstrual یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Premenstrual

قبل‌ از قاعدگي‌ زنان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قبل‌ از قاعدگي‌ زنان‌., ترجمه قبل‌ از قاعدگي‌ زنان‌., کلمات شبیه قبل‌ از قاعدگي‌ زنان‌.
دانلود فایل ها